Om ni inte visste men anade varför Sverige undandrar sig möjligheten att tycka till om det som sker i Chile så ger detta en liten fingervisning…


Uppgifterna är hämtade från Regeringskansliet 2019

Handel och export mellan Sverige och Chile

Sverige exporterar främst industriell utrustning samt kapitalvaror och importerar koppar, vin och färsk frukt. Chile har under många år utgjort den – efter Brasilien och Mexiko – tredje största marknaden för svensk export i Latinamerika. Den svenska varuexporten till Chile uppgår till ungefär 2,5 miljard SEK per år men har under perioder överstigit 3 miljarder SEK. Importen från Chile har likadeles sjunkit något, men motsvarar ungefär 1,5 miljarder SEK per år. De flesta större svenska multinationella företagen finns representerade i Chile.

Det föreligger alltså tydliga ekonomiska skäl till varför dessa relationer på intet sätt får störas eller bli föremål för kritik. Det må kosta liv och lemlästande av ett folk men neoliberalismens krav är tydliga: människors krav på socialrättvisa står inte i nivå med de miljarder som Sverige tjänar på att hålla tyst.