Härmed framställer Social Enighet (Unidad Social) en global uppmaning att avvisa Sebastian Piñeras ordförandeskap vid COP25 som hålls i Spanien.


Uppmaning framställt av Unidad Social den 23 november 2019

Organisationerna för arbetarna och de sociala folkrörelserna i Chile, medlemmar av Social Enighet, uppmanar världen att avvisa ordförandeskapet hållen av Sebastián Piñera inför den 25: e konferensen för parterna FN: s ramkonvention om klimatförändring (COP25 ) som hålls i Madrid, Spanien mellan 2 och 13 december 2019.

Regeringen i Piñera har mot det chilenska folket släppt loss ett systematiskt förtryck och kränkning av människors individuella och kollektiva rättigheter som svar på folkets legitima sociala mobiliseringar, som började i oktober 2019. En mobilisering som kom som ett resultat av den djupa sociala och institutionella krisen som landet genomgår.

Som svar på folkets krav och mobiliseringar förklarade Piñera att ”han var i krig mot en mäktig fiende”. Genom detta uttalande förordnade han en nödsituation, som inskränkte människors rätt till fri rörelse; utplacerade chilenska armén på Chiles gator och samtidigt ökade polisens specialstyrkor repressiva åtgärderna mot folket. En åtgärd som resulterade i mer än 28 döda, mer än 200 hundra ungdomar som helt eller delvis förlorat synen på grund av hagelskott och ammunition som skjutits rakt mot deras ögon och ett slutresultat på tusentals människor som har arresterats, skadas eller lemlästats för livet.

Ovanför detta lägger vi till olaglig övervakning och insamling av underrättelse dokumentation från polismakten mot fackliga ledare, studenter och ledarna för miljö- och sociala rörelser.

De svåra och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter för det chilenska folket som begåtts av statens representanter, lydandes på direkta order från regeringsrepresentanter för Piñera regimen, har förklarats och dokumenterats bland annat av NHRI, den chilenska mänskliga rättighetskommissionen, av Centret för Mänskliga Rättigheter på Departementet för Juridik, hos Universidad de Chile och Amnesty International, som också inkluderar rapporter om kränkningar om fysiska övergrepp mot demonstranter och våld mot flickor, pojkar och ungdomar.

Till detta sällar sig de ökade repressiva åtgärderna som staten gjort sig skyldig mot Mapuche-folket, tillsammans med en ansenlig ökning av massanvändningen av tårgas och andra repressiva metoder mot medborgare i bostadsområden över hela landet.

För dessa brott står presidenten Sebastian Piñera inför ett konstitutionellt åtal i Chiles deputeradekammare.

Trots landets allvarliga läge och under en nödsituation av begränsningar av friheter och full pågående förtryck, menade presidenten Sebastian Piñera den 24 oktober att genomförandet av COP25 i Chile sto fast, för att bara några dagar efter avboka eventet.

En president som förklarade sig vara i krig mot sitt eget folk, som med sin förtryckande handling utvidgade dimensionen för förtrycket till att innefatta hela landet och som på egen bevåg upphävde genomförande av en internationell sammankomst såsom COP25 är. Var syfte är att bemöta de stora utmaningarna för global uppvärmning och klimatförändringarna i ett perspektiv av Klimat Rättvisa, anser vi honom som helt politiskt och moraliskt oförmögen att agera som ordförande för COP25.

Vi uppmanar härmed världens folk, företrädarna för regeringarna och staterna i världen, organisationerna för arbetarna, de sociala och miljömässiga rörelserna att fördöma och aktivt avvisa Sebastian Piñeras ordförandeskap vid COP25 som ska hållas i Spanien.

Social Enighet
Chile den 23 november 2019
Vänligen sprid i internationella och nationella medier följande uttalande som godkändes idag 23 november av Sociala Enighets församlingsmöte vid CUT för att ställa en global uppmaning att avvisa Sebastián Piñeras ordförandeskap vid COP 25 som ska hålls i Spanien.


Unidad Social – Social Enighet består av följande organisationer:

Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH, Federación de Estudiantes U de Chile – FEUC, Federación Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales –  CUT, Central Unitaria de Trabajadores – Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M – UKAMAU – FENAPO, Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios – CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD, Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos  – AFEP, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos – Coordinador de DDHH y Organizaciones Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC – Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección de Medio Ambiente, MODATIMA – Confederación FENPRUSS – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM – Confederación Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Serv. Fin. – SINTEC –  Federación Contratista Anglo American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad sexual – MAT Movimiento por el Agua y los Territorios – Red de Sitios de Memoria – Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos Salvador Allende – Mesa Social por la Salud – FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias – Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de Colegios Profesionales – Fundación Constituyente XXI – Red de Comunicadores Populares Werquen Rojo – Confederación de Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato Nacional de Trabajadores del Líder SIL – Confederación de Trabajadores Forestales de Chile CTF – Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos CONSTRAMET – Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACAL – Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores de Agencias de Aduanas de Chile – Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación – Secretaria Nacional de la Salud Pública – Secretaria Ramal del Comercio – Confederación de Gente del Mar CONGEMAR – Sindicato Profesionales y Técnicos Aguas Andinas – Federación Nacional Manipuladoras de Alimentos FENAPA – Confederación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados CGTPP – Confederación Nacional Unitaria Transporte y Afines, CONUTT – Confederación de Trabajadores de la Minería y Servicios Integrales CONTRACOMS – Coordinadora Chile Federación Sindical Mundial – Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas SITECO –  Federación de Asociaciones de Funcionarios Universidad de Chile FENAFUCH – Fundación Emerge – Fundación Saberes Colectivos – Federación Nacional de Asociaciones de Salud Pública FEDASAP – Comité de Allegados de la Agrupación de Vendedores Ambulantes de Santiago – Federación Nacional de Trabajadores Independientes, FENATRI – Sindicato Starbucks Chile – SIDARTE – FENATRAMCO – Coordinadora Eloísa Díaz, ACAUCCH, Aquí la Gente, SIDARTE, ALAMES Chile – Coordinadora Los Sin Tierra ASEMUCH, Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile – CORPADE, Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación -ANATRAP, Asociación Nacional de Trabajadora/es del Patrimonio –