Det blev för mycket för det lilla Radikala Partiet (Partido Radical) att bära, när tre av deras representanter i parlamentet röstade mot partiets hållning i frågan om att ställa presidenten Piñera till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som hans regering gjort sig skyldigt till.

Pepe Auth har en gång i tiden varit Chiles ambassadör i Sverige. En post som han innehade under fyra år mellan 2000 och 2004.

Han anklagas idag för att ha gjort upp med regeringspartiet bakom lykta dörrar. Vad som där överenskommit gav ganska snart resultat när det visade sig att han röstade för att man skulle lägga ner anklagelserna om misstroende mot Piñera. Detsamma löpte de två andra ledamöterna Carlos Abel JarpaFernando Meza. Det Radikala Partiet beslöt om uteslutning av dessa. Pepe Auth hade sedan ett tag agerat partilöst, emedan han fortfarande hörde till Radikala Partiet blev det till slut uteslutning.

Det är en mycket beklämmande situation för chilensk politik när politiker fortsätter att kohandla när det är just detta som folket ute på gatorna vänder sig mot. Protest efter protest lägger just fram korruptionen som ett av de brotten man absolut inte längre vill se.

Frågan är vad för gentjänster dessa politiker har fått och det går inte att utesluta något i chilensk politik. Det som återstår att se är huruvida dessa politiker kommer att fortsätta verka men nu under regeringspartiets flagga. Det återstår att se.