I "Gatans röst" den 9 november. En fotografisk berättelsen från Cerro Navia.

Motståndet har tagit olika uttrycksformer, inte bara i de centrala sektorerna i varje stadskärna eller stad med oavbrutna demonstrationer och marscher över gatorna, utan vi ser också en kampform i organisationerna av de olika bostadsområden och den form av organisation som det har tagit genom samhällets engagemang; genom de folkliga rådslag. Vi ser ett nytt samhälle växa i de permanenta församlingar och kulturella aktiviteter, som har följt detta populära uppror. Vi har även det kulturella motståndet, som har fyllt våra torg med barn, musiker och en stor andel människor som tidigare inte har känt sig delaktiga i samhällsutvecklingen på årtionden.


Det här är vad som hände i kommunen Cerro Navia här i Santiago de Chile, där nybyggarna, som i så många andra områden och nästan samtidigt, har höjt flaggan på gator och offentliga torg, för att uttrycka med glädje denna återförening av det chilenska folket, mellan musik och sång med ett relevant socialt innehåll, som uppstår igen för att kalla oss till reflektion. Det handlar om ett uppvaknande till medvetandeomvandling, som har uppstått som ett nödvändigt behov hos vårt djupaste folksjäl.

”Idag är summan av allt, ingenting finns kvar att vänta, allt sammanflätas och omfamnas som de sista detaljerna innan barnets framkost, det barnet som håller på att födas …”

Upp till kamp!
Seger eller ingenting!!