Piñeras regim gick inte fria från anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter när FN-rapporten som lades fram klargjorde att det visst föreligger brott och att presidenten borde ha förmått polisen och militären agera såsom Chile förbundit sig att följa inom ramen för de demokratiska principerna.

Ett team under Michelle Bacheletts (FN:s människorättskommissarie) försörj dokumenterade 113 specifika fall av tortyr och misshandel och 24 fall av sexuellt våld mot kvinnor, män, pojkar och flickor, begått av polismedlemmar. FN-rapporten, som presenterades den 13 december, beskriver också den oproportionerliga användningen av mindre dödliga vapen, vilket orsakade ögonskador på cirka 350 personer.

Rapporten kom bara dagar efter att ledamöterna hade röstat mot en anklagelse mot Piñeras regim om just brott mot mänskliga rättigheter. Väl påpassligt kan det tyckas att rapporten dyker upp ”efter” att Piñera undgår ett misstroende votum mot hans regim och om ansvar för de brott som just FN rapporten också påpekar.

Michelet Bachelet har samtidigt varit Chiles förra president och är väl insatt i de protokoll som Piñera också gjort bruk av. Därav att inte heller hon har undgått kritik, inte minst under ett inspel i COP25 i Madrid då demonstranter överröstade hennes inpass med slagord om svek och svågerpolitik. Hon tvingades avbryta sitt inpass och snabbt föras därifrån.