E-postmeddelandet kom efter att rapporten om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Chile publicerades.

Inom ramen för granskningskommissionen av den konstitutionella anklagelsen mot Sebastián Piñera avslöjade verkställande direktören för Amnesty Chile, Ana Píquer, att hon har blivit hotad till livet efter publiceringen av sitt betänkande om kränkningar av mänskliga rättigheter i landet.

”Jag fick personligen ett e-postmeddelande till min e-post med innehåll om hotelser. Hittills har det varit den enda händelsen, vi gör ansträngningar för att göra fallrapporten, sade hon.

Píquer förklarade att det inte står uttryckligen ”vi kommer att komma och döda dig ”, men däremot att om jag fortsätter göra det jag gör kan jag hamna i en likkista. Detta kom efter att vi presenterat rapporten. ”