Idag 8 november har vi bevittnat en enastående, ovanlig och oacceptabel händelse. Chilensk polis har inte bara våldsamt tagit sig in i Gustavo Frickes sjukhus, utan , åtminstone och till och med den information som har dokumenterats vid denna tidpunkt har, också avlossat flera hagelskott inne på sjukhuset och lanserat tårgas och bomber utan hänsyn till människorna som vistas där.

Det är otroligt att behöva nämna det uppenbara, det vill säga att på sjukhuset befanns de mest utsatta personer som av hälsoskäl sökt vård där. Vuxna och barn, friska och sjuka – som sjukhuspersonal – kränktes av denna irrationella handling, som vi aldrig någonsin bevittnat i vårt land.

Vi avvisar starkt denna våldsamma, kränkande och olagliga handling. Vi kräver av hälsomyndigheten en omedelbar uttalande som fördömer denna brutala handling. Vi uppmanar sjukhusdirektören att företräda och försvara med eftertryck patienter och tjänstemän, samt utöva de tillgängliga rättsliga åtgärderna som står till hans bud. Vi uppmanar landets högsta myndighet att vidta de kraftigaste åtgärderna som står deras mandat att göra, samt utverkar det politiska ansvaret som faller på den regionala regeringen vid händelser som under inga omständigheter kan och inte bör upprepas.

INSTITUTIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, BIODIVERSITET OCH MILJÖ

CHILENSKA LÄKARFÖRBUNDET

Medical College of Valparaíso

Källa:  https://www.colegiomedicovalparaiso.cl/web/index.php/2019/11/09/ante-el-ingreso-de-ff-ee-al-hospital-fricke-de-vina-del-mar/