Översättning från nättidningen www.eldesconcierto.cl

Unidad Social förkastade både innehåll och det sättet på vilket överenskommelsen mellan oppositionen och regeringspartiet nåddes. Unidad Social grupperar NO+AFP (nationella samordnaren för inte mer AFP, privata pensionsfonder), Confech (Studenternas förening), ANEF (Statliga tjänstemannaorganisation), Lärarförbundet, Modatima (Rörelse till försvar för vattnet, jorden och miljön), Comité de Allegados de la Agrupación de Vendedores Ambulantes de Santiago (Gatuförsäljarnas förening ) och Coordinadora Feminista 8M (Feministiskt samordnare 8M), samt många andra, hänvisade för första gången till den överenskommelsen som upprättats mellan oppositionen och regerande partiet förra torsdagen.

Unidad Social, som sammanför mer än 200 sociala organisationer, uttryckte på lördag sitt rungande avslag mot det så kallade ”Överenskommelsen för freden och ny författning”. En överenskommelse som slöts mellan regeringen och några oppositionspartier.

”Detta tidiga morgonavtal mellan politiska partier, utan deltagande och legitimitet från dem som har deltagit i mobiliseringarna, skapades bokstavligen, medan det pågår ett systematiskt förtryckt och kränkande av de mänskliga rättigheterna. Den överenskommelsen gjordes mellan fyra väggar och bakom ryggen på alla sociala rörelser,” säger språkrören för Unidad Social.

Mer specifikt avvisar Unidad Social både avtalets ursprung och ”dess uttryck”:
1) En beslutsfattandeförsamling som ger minoritetsgrupper ett alldeles för högt vetorätt.
2) Diskriminerar personer under 18 år.
3) Beaktar inte ett inkluderande perspektiv för mångfald, enligt tanken på bestämmanderätten som urbefolkningen bör ha och de partier som företräder genusperspektiven.
4) Det skapar en mekanism för representation och funktionellt val för de politiska partierna som har varit ansvariga för den nuvarande politiska och sociala krisen.

På samma sätt bekräftar Unidad Social att ”ingen demokrati kan byggas på straffrihet”, så ”det kriminella förtrycket mot folket, som utövas av regeringen, de väpnade styrkorna och polisen, har politiska ansvariga och ledare som inte kan undgå straffrihet ”.

Av dessa skäl uppmanar Unidad Social att ”bibehålla mobiliseringen för en verklig multinationellt författning och en gemensam konstituerande församling, samt för en agenda som omedelbar återställer människors sociala rättigheter och framförallt mot ett återställande av det sociala livet i områden där det idag råder en akut miljökris”.

I den mening tillkännagav Unidad Social att de under de kommande dagarna kommer att kalla befolkningen och sociala organisationer till en ny ”Generalstrejk” och fortsatt demonstrationsdagar”, förutom att de avser att lägga fram ett ”förslag på en multinationellt konstituerande församling och ett förändringsprogram som tas fram av de sociala rörelserna.”

Källa: https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/16/unidad-social-rechaza-el-acuerdo-oposicion-oficialismo-se-hizo-entre-cuatro-paredes-y-a-espaldas-de-los-movimientos-sociales/