Igår gick ordföranden för Institutet för Mänskliga Rättigheter i Chile, Sergio Micco, ut med ett uttalande som förorsakade många frågetecken bland befolkningen. Han påstod att det i Chile inte förekom något systematiskt brott mot mänskliga rättigheter. Ett uttalande som förorsakade ilska och besvikelse bland de personer som drabbats direkt av våldet, släktingar till de som mördats och inte minst ilska bland människor på gatan som sett hur den militariserade polisen agerat mot demonstranter.

De över hundra fallen av ungdomar som förlorat ett öga på grund av polisens irrationella skjutande mot folkmassan med hagel i höjd med människors huvuden, verkar som om det helt plötsligt inte alls var aktioner i syfte att terrorisera och lemlästa ett obeväpnat folk. Ordförandens uttalande förankrar sig i ett konceptuellt resonemang om vad ”systematiskt” brott mot mänskliga rättigheter innebär. Detta skedde samtidigt som FN:s kommission anlände till Chile för bilaterala samtal med representanter för den chilenska regeringen. Det är självaste före detta chilenska presidenten Michelle Bechelet som skickat den delegationen till Chile eftersom hon numer är FN:s människorättschef.

Ordföranden Sergio Micco (i bild ovan) påtalade dock i intervjuer om att det förekommit brott mot mänskliga rättigheter i samband med ingripanden mot demonstranter från polisens och militärens sida. Han förtydligade också att det förekommit särskilda fall där deras egen personal blivit angripen, beskjuten och misshandlad av ordningsmakten. Något som inte kan rättfärdigas eftersom det finns överenskommelser om att deras klädsel och signalement ska vara garant för att de är fredade från de händelserna som de trotts det blivit utsatta för.Han menade även att politiker som uttalat sig om att personal för mänskliga rättigheter agerat i maskopi med protestanter eller gjort sig skyldiga för montage, får vara försiktiga med sådana uttalanden eftersom de uttrycker okunskap och gör sig bärare av ett mycket illvilligt budskap. Mänskliga rättigheters personal agerar inte i maskopi med någon eller till fördel eller nackdel för någon, utan till endast rätt för ett humant samhälle, menade han.

Sergio Micco menar att det som förekommit under de senaste veckornas protester i Chile är brott mot mänskliga rättigheter, när staten inte förmått agera till skydd för sina medborgare utan istället gjort sig skyldig till överträdelser genom de institutioner som ska vara garanter för att människors rätt till protest och demonstration. De demokratiska rättigheter har blivit kränkta när människor blivit beskjutna och anfallna på ett oproportionerligt våld. Därtill är det långt till att mena att det förekommer ett systematiskt agerande, eftersom det föregriper att staten tillsammans med försvarsmakten medveten under lång tid agerat mot folket. Där är vi inte nu menade ordföranden för Mänskliga Rättigheter i Chile.

#mänsligarättigheter#systematisktterror#opossition#polisbrutalitet#sergiomicco#demokratiskarättigheter#demokrati#chilenareinorge#chilenareidanmark#nopasaran

Artikel: Ramón Pérez Cortés

Foto: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO