av Victor Farinelli, i Valparaíso / 31.10.2019

Under ett öppet rådslag i hamnstaden, tillkännagav borgmästaren att han avser att ställa sig bakom förslaget om en folkomröstning avseende en konstituerande lagstiftande församling. Initiativet stöddes av samtliga närvarande under det öppna rådslag. De mer än 200 personer som var närvarade utropade stödjande yttranden om förslaget från den unga borgmästaren.

I ett öppet rådslag som hölls under torsdagsmorgonen (10/31) i Valparaíso, presenterade borgmästaren, Jorge Sharp, ett förslag som fick starkt stöd bland de mer än 200 personer som var närvarande: att kommunen organiserar en folkomröstning om stöd till en konstituerande församling i Chile.

Det som motiverar förslaget, menade borgmästaren, föranleds av det avgörande ögonblick som landet genomlever, men också därför att det är nu som det kan bli möjligt att uppnå djupare förändringar. ”Vi kan inte sänka armarna och låta all den terräng som de sociala rörelsen vunnit försvinna. Vi måste gå vidare mot viktiga och genomgripande förändringar för hela landet. Det är dags att bygga den konstituerande makten från rötterna, där den ursprungliga konstituerande makten finns. Den som går att ändra Chile, ”sade Sharp.

Borgmästaren påpekade också de försök att begränsa önskan efter en ny konstitution med motiveringen att processen för det skulle behöva respektera bestämmelserna i den nuvarande Carta Magna (vittbrev). Men han menade att: ”ingen chilensk konstitution har förändrats genom att respekterade den tidigare: den konstitution vi lever under förfalskade den tidigare och vi alla vet under vilka villkor som den dikterades. De som ändrade konstitutionen i början av 80-talet respekterade inte den föregående från 1925, som i sin tur inte heller respekterade det från 1833, som inte respekterade det från 1928. Och så har vi hållit på ända sedan första konstitutionen som är skriven av Bernardo O’Higgins ” (Chiles landsfader, red.anm).

Borgmästaren sa även att han var villig att prata med andra borgmästare runt om i landet som är villiga att främja liknande initiativ som den han presenterade i hans kommun, i syfte att bejaka processen inom så många kommuner som möjligt över hela Chile. ”Chilensk lag tillåter den verkställande makten att sammankalla folkomröstningar. Vi har verktygen för att göra det möjligt,” sade borgmästaren.

I slutet av rådet godkändes förslaget med nästan enhälligt röst av de närvarande. Efter mötets slut ropade deltagarna slagorden: ”en konstituerande församling är brådskande och nödvändig”.

(Denna artikel är översatt från tidningen El Desconcierto.cl: https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/31/jorge-sharp-propone-plebiscito-constituyente-en-valparaiso/?fbclid=IwAR1vTk0NoveM99xFyTWIulFAfOvz0rxEqg-4K9d_YtjWLjbABC5-6BzKE78)