Ett anmärkningsvärt önskemål från Sebastián Piñeras regering när de ber Europeiska polismyndigheter om råd i syfte att förfina de operationella metoder som den chilenska polisen tillämpar.


Carabineros recibirá asesoría de policía europea

Además, se busca identificar nuevas formas para vigilar y custodiar el orden público durante las manifestaciones. ¿Qué te parece?

Publicerat av Meganoticias Måndag 25 november 2019

Man har därför sökt rådgivning hos polisen i Spanien, Frankrike och England. Syftet är att utbyta erfarenheter i strategier för hur man stävjar sociala upplopp. Minister för inrikesministeriet, Rodrigo Ubilla, sade att det handlar om att utbyta rutiner, protokoll, taktik och förtrycksstrategier.

Återigen avslöjar denna åtgärd bristen på social känslighet som råder i den chilenska regeringens handlingar, där man inte på något sätt söker istället demokratisk rådgivning i strategisk dialog och strukturtaktik för att hitta ett sätt som inte betyder att fortsätta att bryta mot mänskliga rättigheter; läka och vidareutveckla de öppna såren i det chilenska samhället.

Det klargör också de historiska förhållanden som chilenska politiker lever i och som genom årtionden använt sig av för att stävja sociala krav. De lever i en politisk kast som aldrig har kunnat gå i dialog, där alla lösningar per definition har fastställts genom att förtrycka och undertrycka de sociala kraven.


Not: Bilden i upplagan föreställer spanska polisens tillvägagångssätt och metoder i samband med stävjande av folkliga upplopp.