Ett offer krävdes igår på Plaza de la Dignidad. Det om en 28 åring man som föll från statyn i mitten av torget när polisen försökte skingra demonstranterna med vattenkanon.

Sjukvårdspersonal som försökte ge honom första hjälpen påtalade att polisen sköt tårgas och fortsatte med sina aggressioner trotts att de bad om bistånd vid ett flertal gånger.
Mannens liv gick inte att rädda och en preliminär rapport talar om att han avled av hjärtstillestånd.

Flera politiska representanter, som också var med om tecknandet av den överenskommelsen som tillkännagav en politisk vilja för förändring av den chilenska konstitutionen, medgav att ett villkor var att förtrycket skulle upphöra och att fredliga demonstranter inte längre skulle angripas. Något man inte kunde se att döma av den polisbrutalitet som demonstrationerna blev föremål för igår kväll, alltså några timmar bara efter överenskommelsen. De kritiska politiker angav att de därmed inte kan räknas som delaktiga i det dokumentet de varit med om att formulera.