Den fackliga ordförande förklarade också att det råder ”brist på rådgivning för de skadade om hur de ska kunna anmäla sina skador och övergrepp i syfte att anmäla sina fall som brott mot deras medborgerliga rättigheter.”

Ordförande för chilenska läkarförbundet, Izkia Siches, medgav att några av hennes kollegor har blivit ”skrämda” i syfte att inte leverera den information de hanterar om personer som skadats under protesterna.

I en intervju med radiokanalen Cooperativa, sade Siches att ”som rådgivande och samarbetande enhet till NHRI (chilenska institutet för Human Rights) har vi också arbetat med att utbilda våra egna kollegor som nu delvis har blivit skrämda till att inte ge information och hotade om att det kommer att vidtas rättsliga åtgärder mot dem som tar sig till vårdcentralerna för att bistå skadade ”.”Först hade vi en informationsmur kring det som hände. Sjukhusdirektörer vägrade själva att ge information till vissa enheter, sade hon.

Siches kommenterade att medicinska högskolan själv försöker hålla ett parallellt arkiv med antalet skadade.”Det finns en viktig underrapportering av många av dessa skadade och också rist på rådgivning för de skadade om hur de ska kunna anmäla sina skador och övergrepp i syfte att anmäla dessa sina fall som brott mot deras medborgerliga rättigheter” sade hon.

Slutligen sade hon att fackförbundet bett hälsoministeriet att ange de riktiga siffrorna på antalet skadade ”och riva ner informationsmuren.”(Artikel översatt från CNN – Chile

Länk: https://www.cnnchile.com/pais/colegio-medico-intimidaciones-informacion_20191024/)