Det är nu exakt en månad sedan gymnasiestudenterna i Chile bestämde sig för att i en gemensam aktion ”planka” och inte betala tunnelbanebiljetten som hade höjts 30 pesos till 830 och därmed Sydamerikas dyraste kollektivtrafik. Detta möttes av en polisbrutalitet som inte varit aktuellt sedan militärdiktaturen. Något som i sin tur gav upphov till en massiv reaktion från allmänheten till stöd för studenterna.

Fler slöt upp i spontana demonstrationer, som för första gången inte svarade under någon politiskledning. Allmänheten gav sig ut på gatorna på egen bevåg och med krav på rätten till ett värdigt liv. Demonstrationerna kulminerade i en massdemonstration av aldrig skådad dimension när den 25 oktober samlades över 1.3 miljon människor på plaza Italia, idag kallad Värdighetstorget.

Demonstrationerna har fortsatt sedan dess och med all högre intensitet också polisens brutala behandling av fredliga demonstranter, med skjutningar som skadat ungdomar för livet genom ständiga skott av hagelsvärmar mot demonstranternas ansikten. Över två hundra är de ungdomar som förlorat seendet på ena ögat när blysvärmar förstört deras ansikten och dödsfallen räknas till nära trettio personer. De skadade räknas till tusentals och likaså de personer som sitter i arrester utan att veta vad de begått för brott.

Det är fruktansvärda siffror för en demokrati som fram till en månad sedan betraktades som ett levande exempel på lyckad neoliberalism, med ett BNP högt över alla Latinamerikanska länder, med det som få ville se var det helvetet som orättvisorna skapat bland stora delar av befolkningen.

Demonstranternas krav på reella förändringar har hittills möts med lappande av ett system som människorna på gatorna förkastat och där kraven på ny författning har mötts av politiken med ett initiativ som också förkastats av demonstranterna som lögnaktigt och uteslutande av de stora samhällsgrupperna som har lett demonstrationerna. En allra tydlig misstro har alla politiska företrädare fått erfara när rörelsen inte vill tillerkänna någon politiskledning dess tillhörighet.

Fackliga föreningar, sociala sammanslutningar, olika förbund och arbetarorganisationer tillsammans med studenter organisationer har förklarat att demonstrationerna fortsätter tills nuvarande regering avgår och en övergångsregering träder in i arbetet om skapandet av en ny författning. En författning som inkluderar alla samhällsgrupper som det chilenska samhället består av och som för första gången också inkluderar  och tillvaratar ursprungsbefolkningens krav på självstyre.